Залізничний район м. Львова НВК «ЗОСШ І ступеня - ДНЗ «Дивосвіт»
 
.

Розклад занять

Розклад занять І-ої молодшої групи «Сонечка» на 2015-2016 н.р. 

                       

                 ПОНЕДІЛОК                                         ВІВТОРОК      

               Ранкова зустріч                                  Ранкова зустріч                           

9.35 - Ознайомлення із соціумом            9.30 - Ознайомлення з природним        

           (народознавство)                                                                  довкіллям

9.50 - Художньо-продуктивна                9.50 - Здоров’я і фізичний розвиток  

                діяльність (музичне)                                       (фізкультура) мал. зал

                                                            10.15 - Художньо-продуктивна    

                                                                                діяльність (аплікація/ліплення)  

 

                  СЕРЕДА                                                ЧЕТВЕР 

9.35 - Розвиток мовлення                      9.35 - Культура мовленнєвого    

                                                                           спілкування (художня література)

9.55 - Логіко-математичний                   10.00 - Художньо-продуктивна діяльність  

        розвиток (математика)                                                               (малювання)

10.15 -  Художньо-продуктивна             16.00 - Здоровя і фізичний розвиток    

                  діяльність (музичне)                                                       (валеологія)                                                                                                                                                         

                                                  П’ЯТНИЦЯ

                                               Ранкова зустріч                                        

                           9.35 - Ознайомлення із соціумом (рідний край)                         

                           9.55 - Культура мовленнєвого спілкування                

                           10.20 - Здоров’я і фізичний розвиток (фізкультура) мал. зал                                                               

                                       

Розклад занять І-ої молодшої групи «Вишеньки» на 2015-2016 н.р.

                 

                      ПОНЕДІЛОК                                      ВІВТОРОК      

                   Ранкова зустріч                                Ранкова зустріч                

9.35 - Ознайомлення із соціумом          9.35 - Культура мовленнєвого

                            (рідний край)                   спілкування (художня література) 

9.50 - Художньо-продуктивна              10.00 - Художньо-продуктивна діяльність

         діяльність (музичне) вел. зал                                       (аплікація/ліплення)

10.15 - Розвиток мовлення                  11.50 - Здоров’я і фізичний розвиток

                                                                                          (фізкультура) мал. зал           

 

                      СЕРЕДА                                             ЧЕТВЕР 

                Ранкова зустріч                                  Ранкова зустріч                         

9.35 - Ознайомлення з природним          9.35 - Розвиток мовлення і культура 

                     довкіллям (природа)                                 мовленнєвого спілкування

10.00 - Художньо-продуктивна               9.50 - Художньо-продуктивна  

          діяльність (музичне) вел. зал                                   діяльність (малювання)

10.15 - Логіко-математичний                

                   розвиток (математика)                                                 

16.00 - Здоров'я і фізичний розвиток (валеологія)                

 

                                                  П’ЯТНИЦЯ

                                             Ранкова зустріч                              

                      9.35 - Ознайомлення із соціумом (народознавство)                  

                      10.10 - Здоров'я і фізичний розвиток (фізкультура) вел.зал               

                                                        

Розклад занять ІІ-ої молодшої групи «Веселі нотки» на 2015-2016 н.р.

                    

                     ПОНЕДІЛОК                                          ВІВТОРОК     

                 Ранкова зустріч                                     Ранкова зустріч  

9.35 - Ознайомлення із соціумом           9.35 - Ознайомлення з природним довкіллям

                      (народознавство)                                                           (природа)    

10.10 - Художньо-продуктивна              9.50 - Логіко-математичний розвиток

          діяльність (музичне) мал. зал                                                  (математика) 

16.00 - Здоров’я і фізичний                   10.15 - Здоров’я і фізичний розвиток

                    розвиток (валеологія)                                      (фізкультура) мал. зал                                                                                                                                                                                 

                        СЕРЕДА                                               ЧЕТВЕР 

                    Ранкова зустріч                                  Ранкова зустріч

9.35 - Культура мовленнєвого                9.35 - Ознайомлення із соціумом   

             мовленнєвого спілкування                                                  (рідний край)

                    (художня література)        10.00 - Розвиток мовлення

9.50 - Художньо-продуктивна                10.30 - Здоров’я і фізичний                      

         діяльність (музичне) мал. зал                      розвиток (фізкультура) мал. зал

10.15 - Художньо-продуктивна діяльність    

                       (аплікація/ліплення)        

                                                        

                                                        П’ЯТНИЦЯ

                                                   Ранкова зустріч

                  9.35 - Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

                 10.00 - Художньо-продуктивна діяльність (малювання)

                                                         

Розклад занять середньої групи «Перлинки» на 2015-2016 н.р.

                     

                      ПОНЕДІЛОК                                          ВІВТОРОК      

                 Ранкова зустріч                                     Ранкова зустріч          

9.35 - Культура мовленнєвого                   9.35 - Ознайомлення із соціумом  

        спілкування (художня література)                                       (народознавство)

9.50 - Художньо-продуктива діяльність      10.10 - Художньо-продуктивна діяльність

                              (аплікація/ліплення)                                  (музичне) вел. зал

10.15 - Здоровя і фізичний розвиток          16.40 - Художньо-продуктивна діяльність

           (фізкультура) вел. зал                                            (театральна діяльність)

                                                                           

                          СЕРЕДА                                             ЧЕТВЕР 

                    Ранкова зустріч                                 Ранкова зустріч

9.35 - Ознайомлення з природним              9.35 - Ознайомлення із соціумом 

                        довкіллям (природа)                                             (рідний край)

10.00 - Логіко-математичний розвиток        9.50 - Художньо-продуктивна діяльність 

                                  (математика)                                       (музичне) вел. зал 

16.30 - Здоровя і фізичний розвиток           10.15 - Розвиток мовлення

                                (валеологія)             

                    

                                                 П’ЯТНИЦЯ

                                             Ранкова зустріч 

                                 9.35 - Розвиток мовлення (грамота) 

                                 9.50 - Здоров'я і фізичний розвиток

                                                             (фізкультура) вел. зал

                                 10.15 - Художньо-продуктивна діяльність

                                                                          (малювання)                    

                                 16.15 - Християнське виховання          

                                                               

Розклад занять середньої групи «Метелики» на 2015-2016 н.р.

                             

                       ПОНЕДІЛОК                                       ВІВТОРОК      

                     Ранкова зустріч                               Ранкова зустріч 

9.35 - Ознайомлення з природним          9.35 - Культура мовленнєвого спілкування 

                     довкіллям (природа)                                          (художня література)

9.50 - Здоров'я і фізичний розвиток        9.50 - Художньо-продуктивна діяльність

                    (фізкультура) вел. зал                                            (музичне) вел.зал

10.15 - Розвиток мовлення                     10.15 - Художньо-продуктивна діяльність

                                                                                              (аплікація/ліплення)                                                                                                                                                                  

                        СЕРЕДА                                        ЧЕТВЕР 

                    Ранкова зустріч                            Ранкова зустрі

9.35 - Ознайомлення із соціумом              9.35 - Розвиток мовлення (грамота)

                     (народознавство)               10.10 - Художньо-продуктивна діяльність

10.00 - Логіко-математичний розвиток                                      (музичне) вел. зал

                               (математика)            16.00 - Здоров'я і фізичний розвиток

10.30 - Здоров'я і фізичний розвиток                                                   (валеологія)

                         (фізкультура) вел. зал              

16.00 - Художньо-продуктивна діяльність          

                         (театральна діяльність)                                   

 

                                                  П’ЯТНИЦЯ

                                              Ранкова зустріч                             

                    9.35 - Ознайомлення із соціумом (рідний край)                                    

                    10.00 - Художньо-продуктивна діяльність (малювання)

                    16.45 - Християнське виховання

                           

 Розклад занять старшої групи «Соняшники» на 2015-2016 н.р.

 

                 ПОНЕДІЛОК                                             ВІВТОРОК      

              Ранкова зустріч                                      Ранкова зустріч                  

9.30 - Ознайомлення із соціумом           9.30 - Ознайомлення з природним довкіллям

   (розвиваючі заняття з психологом)                                                      (екологія)  

10.00 - Художньо-продуктивна              10.00 - Розвиток мовлення (грамота)

         діяльність (аплікація/ліплення)     10.35 - Здоров'я і фізичний розвиток

10.35 - Художньо-продуктивна                                               (фізкультура) вел. зал

       діяльність (музичне) вел.зал           16.30 - Художньо-продуктивна діяльність

16.30 - Здоров'я і фізичний розвиток                                    (театральна діяльність)

                                    (валеологія)

                                                                                                                           

                     СЕРЕДА                                                   ЧЕТВЕР 

               Ранкова зустріч                                      Ранкова зустріч

9.35 - Ознайомлення із соціумом           9.30 - Ознайомленняз природним довкіллям

                           (народознавство)                                                        (природа)

10.00 - Логіко-математичний                10.00 - Художньо-продуктивна діяльність

                   розвиток (математика)                    (художня література + малювання)

10.30 - Розвиток мовлення                   10.45 - Здоров'я і фізичний розвиток

                                                                                            (фізкультура) вел. зал

                                                           16.35 - Християнське виховання                                                           

                   

                                                 П’ЯТНИЦЯ

                                           Ранкова зустріч 

                                 9.35 - Ознайомлення із соціумом (рідний край)

                                 10.00 - Художньо-продуктивна діяльність

                                                                          (музичне) вел. зал 

                                 17.00 - Логіко-математичний розвиток                                                                               

 

Розклад занять старшої групи «Курчатка» на 2015-2016 н.р.

                 

                    ПОНЕДІЛОК                                           ВІВТОРОК      

                 Ранкова зустріч                                    Ранкова зустріч 

9.30 -  Ознайомлення із соціумом           9.30 - Ознайомлення із соціумом

                             (рідний край)                        (розвиваючі заняття з психологом)

10.10 - Художньо-продуктивна               10.00 - Розвиток мовлення (грамота) 

          діяльність (музичне) вел. зал       11.50 - Здоров'я і фізичний розвиток

10.40 - Художньо-продуктивна                                              (фізкультура) вел. зал

        діяльність (аплікація/ліплення)

                                                                                                                                                                                    

                      СЕРЕДА                                             ЧЕТВЕР 

               Ранкова зустріч                                    Ранкова зустріч

9.30 - Ознайомлення із соціумом             9.30 - Ознайомлення із природним 

                        (народознавство)                                            довкіллям (природа)

10.00 - Логіко-математичний                  10.00 - Художньо-продуктивна діяльність

                розвиток (математика)                       (художня література + малювання)

10.35 - Художньо-продуктивна               16.05 - Християнське виховання

         діяльність (музичне) вел. зал        17.00 - Логіко-математичний розвиток

 

                                                  П’ЯТНИЦЯ

                                              Ранкова зустріч                             

                  9.30 - Ознайомлення з природним довкіллям (екологія)

                  10.40 - Розвиток мовлення

                  10.35 - Здоров'я і фізичний розвиток (фізкультура) вел. зал

                  16.00 - Художньо-продуктивна діяльність (театральна діяльність)                                                                                                                                                                    

Розклад занять старшої групи «Проліски» на 2015-2016 н.р.

                        

                 ПОНЕДІЛОК                                                 ВІВТОРОК      

              Ранкова зустріч                                          Ранкова зустріч 

9.30 - Ознайомлення із соціумом           9.30 - Ознайомлення з природним довкіллям

                             (рідний край)                                                             (екологія)

10.00 - Художньо-продуктивна              10.00 - Логіко-математичний розвиток        

      діяльність (художня література                                                     (математика)

                    + аплікація/ліплення)

10.40 - Здоров'я і фізичний розвиток

                   (фізкультура) вел. зал

15.30 - Логіко-математичний розвиток     

 

                   СЕРЕДА                                                         ЧЕТВЕР 

             Ранкова зустріч                                              Ранкова зустріч 

9.35 - Ознайомлення із соціумом              9.35 - Ознайомлення з природним 

    (розвиваючі заняття з психологом)                                      довкіллям (природа)

10.10 - Художньо-продуктивна                 10.00 - Здоров'я і фізичний розвиток

          діяльність (музичне) вел. зал                                      (фізкультура) вел. зал

10.35 - Розвиток мовлення (грамота)        10.30 - Художньо-продуктивна діяльність

16.30 - Художньо-продуктивна діяльність                                            (малювання)  

                        (театральна діяльність)    15.30 - Християнське виховання

               

 

                                                     П’ЯТНИЦЯ

                                                 Ранкова зустріч 

                            9.30 - Ознайомлення із соціумом (народознавство)           

                            10.00 - Розвиток мовлення

                            10.30 - Художньо-продуктивна діяльність

                                                                           (музичне) вел. зал

                            17.00 - Здоров'я і фізичний розвиток (валеологія)